Avis legal

Informació legal sobre l’empresa

E Y A GISPERT, SLU és una societat limitada unipersonal i en compliment de l’article 10 de la llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

Aquest portal, que el seu titular és E Y A GISPERT, SLU, amb NIF B08162067, domicili en el carrer Sombrerers número 23, 08003, Barcelona, i telèfon 93 844 60 00 està constituït pel domini https://www.casagispert.com/

Acceptació de l’usuari

Aquest apartat (d’ara endavant “Avís legal”) té per objecte regular l’ús del web que E Y A GISPERT, SLU posa a disposició del públic en l’URL https://www.casagispert.com/ Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis, o bé faciliti les seves dades, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com a qualsevol altra disposició legal aplicable.

L’acceptació del present document comporta que l’usuari:

a) Ha llegit, i entén aquest avís legal.

b) Que assumeix, i accepta, totes les obligacions que s’hi disposen.

Aquest Avís Legal tindrà un període de validesa indefinit o, en tot cas, serà vàlid fins que es modifiqui.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi cap obligació de preavisar o informar, als usuaris, de les esmentades modificacions, entenent-se com suficient, la publicació al lloc web del prestador.

En aquest sentit, es recomana la revisió periòdica d’aquest Avís Legal.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius, són propietat de E Y A GISPERT, SLU o de tercers que l’han autoritzat per al seu ús.

Independentment de la finalitat per a la que fossin destinats els esmentats continguts, la seva reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix, en tot cas, de l’autorització escrita prèvia per part de E Y A GISPERT, SLU. Qualsevol ús no autoritzat prèviament, per part de E Y A GISPERT, SLU, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor, així com el dret a la intimitat i la pròpia imatge de les persones que hi puguin aparèixer.

Els dissenys, logotips, text, fotografies i/o gràfics, aliens a E Y A GISPERT, SLU i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris sent, ells mateixos, responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pogués suscitar, al respecte. En tot cas, E Y A GISPERT, SLU compta amb l’autorització expressa i prèvia, per part dels autors, per la seva publicació.

E Y A GISPERT, S.L. B08162067 Sombrerers, 23 08003 Barcelona www.casagispert.com E Y A GISPERT, SLU podrà impedir la publicació d’un determinat contingut, o eliminar-ho del portal, en cas que consideri que pot existir alguna vulneració de la legalitat vigent, dels drets de tercers o rebés alguna comunicació, en aquest sentit. La indicada retirada no donarà lloc a la percepció d’indemnització de cap mena.

Per realitzar qualsevol mena d’observació o comentari, respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic administracio@casagispert.com

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

E Y A GISPERT, SLU declina qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix. No és responsable dels danys o perjudicis, de qualsevol naturalesa, que puguin derivar-se de la incorrecta, il·legítima o il·lícita utilització, que es faci del lloc web o dels continguts que s’hi ofereixen.

Es reserva el dret d’impedir, a l’usuari, l’accés i ús dels serveis dels seus portals web, en qualsevol moment i sense avís previ, en cas d’incompliment d’aquest Avís Legal i en cas d’actes contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats, i l’ordre públic.

E Y A GISPERT,SLU es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

Es reserva el dret a modificar el present avís legal, en qualsevol moment, respectant els drets adquirits pels usuaris.

E Y A GISPERT, SLU tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

VALIDESA DE LA INFORMACIÓ

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització. E Y A GISPERT, SLU es reserva el dret de modificar-la en qualsevol moment; en aquest cas, entrarà en vigor des de la seva publicació i serà aplicable a tots els usuaris.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquesta Avís legal / Polítiques de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, s’interpretarà a partir de la legislació espanyola.

Tanmateix, E Y A GISPERT, SLU i l’usuari, si cap normativa no ho impedís, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de E Y A GISPERT, SLU per a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, E Y A GISPERT, SLU i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Terrassa.