Política de Qualitat i Seguretat Alimentària

Casa Gispert és una empresa dedicada a l’elaboració (torrat, fregit i caramel·litzat) i envasat de fruita seca, fruita deshidratada, cacauets, espècies i condiments.

El nostre producte final és el fruit de la dedicació i el treball emprats des de la selecció de les millors matèries primeres fins a la confecció del producte acabat perquè el nostre client tingui un producte excel·lent.

La nostra essència es reflexa en els nostres valors corporatius: integritat, honestedat i sinceritat, respecte amb les persones i l’entorn, qualitat i seguretat alimentària, confiança, diversitat social i cultural i treball en equip.

La política de qualitat i seguretat alimentària de Casa Gispert es basa en:

  • Garantir la seguretat alimentària dels productes, a més, d’oferir al públic productes que compleixin amb tots els requisits legals, processos interns i especificacions dels nostres clients.
  • Mantenir la cultura en seguretat alimentària en la nostra estratègia i operativa.
  • Mantenir una garantia de servei, sempre tenint en compte l’enfocament al client i la seva satisfacció.
  • Assegurar formació i conscienciació de manera continua a tots els treballadors i col·laboradors externs en seguretat alimentària i innocuïtat.
  • Assegurar l’autenticitat dels nostres productes mantenint i treballant la relació amb els nostres proveïdors.
  • Cuidar el benestar del treballador i vetllar per la seva integritat laboral. Treballant per afermar i unir esforços per augmentar l’ètica laboral i la responsabilitat personal entre tot l’equip humà que forma l’empresa.
  • Respectar i cuidar el medi ambient, minimitzant la generació de residus i gestionant correctament els mateixos.
  • Unir esforços per aconseguir la sostenibilitat en la nostra empresa i totes les parts que intervenen en ella. Mantenint una actitud positiva de superació i buscant la millora continua.
  • Vetllar per la seguretat i salut dels treballadors i de terceres persones que puguin romandre en les nostres instal·lacions.

A 16 de setembre del 2020,

La Direcció

El certificat del Sistema de Gestió de la Seguretat Alimentària és resultat del reconeixement i evidència de la conformitat del nostre sistema amb la norma FSSC 22000. L’esquema FSSC 22000 està homologat per la Global Food Safety Initiative. La cultura de seguretat alimentària és un dels nostres pilars, això ens fa treballar amb les màximes mesures en seguretat alimentària per tal de produir productes innocus i de gran qualitat. Aquest certificat és la conseqüència de la constància i la bona feina feta des de 1851.

Casa Gispert s’ha regit sempre per un estricte compliment de les normatives més exigents i, alhora, ho ha fet al llarg del temps sense perdre la identitat d’un punt de trobada centenari dels amants de la fruita seca i el producte gourmet. A cada producte de Casa Gispert hi trobareu el saber fer del moltes generacions, així com la garantia de la màxima qualitat i seguretat alimentària.

Certificat FSSC22000

ES-ECO-019-CT

A Casa Gispert disposem del certificat del CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) per l’elaboració, envasament i comercialització de productes ecològics. Aquest ens garanteix que tots els productes comercialitzats com a ecològics han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica i han estat controlats al llarg de tot el procés productiu. Tal i com defineix el CCPAE, els productes vegetals ecològics són productes cultivats sense adobs ni pesticides de síntesi química i per tant, no tenen residus d’aquestes substàncies; els productes ecològics elaborats són productes agraris vegetals transformats mitjançant tècniques que minimitzen les formes de contaminació i les pèrdues de qualitat, restringint l’ús d’additius i auxiliars tecnològics.