Política de Qualitat i Seguretat Alimentària

Casa Gispert és una empresa dedicada a l’elaboració (torrat, fregit i caramel·litzat) i envasat
de fruita seca, fruita deshidratada, cacauets, especies i condiments.

El nostre producte final és el fruit de la dedicació i el treball emprats des de la selecció de les
millors matèries primeres fins a la confecció del producte acabat perquè el nostre client tingui
un producte excel·lent.

La nostra essència es reflexa en els nostres valors corporatius: integritat, honestedat i
sinceritat, respecte amb les persones i l’entorn, qualitat i seguretat alimentaria, confiança,
diversitat social i cultural i treball en equip.

La política de qualitat i seguretat alimentària de Casa Gispert es basa en:

 • Garantir la seguretat alimentària dels productes, a més, d’oferir al públic productes
  que compleixin amb tots els requisits legals, processos interns i especificacions dels
  nostres clients.
 • Mantenir una garantia de servei, sempre tenint en compte l’enfocament al client i la
  seva satisfacció.
 • Assegurar formació i conscienciació de manera continua a tots els treballadors
  col·laboradors externs en seguretat alimentaria i innocuïtat.
 • Assegurar l’autenticitat dels nostres productes mantenint i treballant la relació amb els
  nostres proveïdors.
 • Cuidar el benestar del treballador i vetllar perla seva integritat laboral. Treballant per
  afermar i unir esforços per augmentar l’ètica laboral i la responsabilitat personal entre
  tot l’equip humà que forma l’empresa.
 • Respectar i cuidar el medi ambient, minimitzant la generació de residus i gestionant
  correctament els mateixos.
 • Unir esforços per aconseguir la sostenibilitat en la nostra empresa i totes les parts que
  intervenen en ella. Mantenint una actitud positiva de superació i buscant la millora
  continua.
 • Vetllar per la seguretat i salut dels treballadors de terceres persones que puguin
  romandre en les nostres instal·lacions.

 

La Direcció